Home

Menu główne

Organizator Olimpiady

Organizatoram Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie. Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiaday odpowiada Komitet Glowny Olimpiady. Komitet Głowy Olimpiady powoływany jest przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wniosek prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP. KGO tworzą przedstawiciele organizatora, nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz specjaliści dziedzin objętych programem Olimpiady. Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady jest Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6.