Home

Menu główne

Zasady organizacji Olimpiady

Podstawa organizacji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 styczna 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

Olimpiada rozgrywana jest w trzech grupach tematycznych:

  • elektrycznej,
  • elektronicznej,
  • teleinformatycznej.                                                                                                 

Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim: 

  • zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szkołach uczestników Olimpiady, 
  • zawody II stopnia to zawody okręgowe,
  • zawody III stopnia to zawody centralne.      

Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Podczas zawodów II i III stopnia uczestnicy Olimpiady rozwiązuja kilka zadań tekstowych (od 4 do 6).